Menu
0
Home Baseny Chemia basenowa Odkurzacze basenowe Ogrzewanie Filtracja Technika basenowa Wanny SPA Zbuduj basen Baza wiedzy Realizacje O nas Kontakt
Salt Relax POWER-Stacje dozująco-pomiarowe-Baseny.pl

Salt Relax POWER

Proszę skontaktuj sie z nami jeśli jesteś zainteresowany tym produktem.

Bezpieczne i szybkie zakupy

BLIK PayLane PayPal

Właściwości terapeutyczne i lecznicze słonej wody są znane od dawna, a kąpiele w takiej wodzie znajdują coraz więcej zwolenników. Słona woda sprawia wrażenie „miękkiej wody”, a wskutek braku chloramin woda nie ma przykrego zapachu czy smaku chloru i wyeliminowany zostaje jej drażniący wpływ na oczy i błony śluzowe.

Roztwór soli w wodzie basenu jest wykorzystywany do wytwarzania kwasu podchlorawego, jednego z najbardziej skutecznych dezynfektantów i utleniaczy.

Urządzeniami służącymi do wytwarzania wolnego chloru w słonej wodzie przy wykorzystaniu zjawiska elektrolizy i dysocjacji są właśnie elektrolizery. Dzięki zastosowaniu elektrolizera nie trzeba kupować i magazynować niebezpiecznych substancji chemicznych, jak podchloryn sodu, czy inne związki chloru.

Elektrolizer Salt Relax POWER firmy BAYROL jest przeznaczony do prywatnych basenów o objętości nie przekraczającej 170 m3. Umożliwia on montaż opcjonalnych modułów do pomiaru/regulacji odczynu pH wody i potencjału redoks, a także modułu Wi-Fi do połączenia z bezprzewodową siecią lokalną WLAN (Wireless Local Area Network) umożliwiającą zdalną obsługę elektrolizera przez komputer, tablet czy smartfon.

Stężenie soli w wodzie basenu dla Salt Relax POWER powinno wynosić 1,5 – 100 g/l (kg/m3), czyli znajduje się w zdecydowanie większym zakresie niż dla większości tego typu urządzeń dostępnych na rynku. Warte podkreślenia jest minimalne stężenie soli, które wynosi tylko 1,5 g/l, natomiast stężenie maksymalne 100 g/l umożliwia zastosowanie elektrolizera także w basenach solankowych. Dla porównania należy podać, że średnie stężenie soli w Bałtyku wynosi około 7 g/l.

Podstawy działania elektrolizera soli

Pod pojęciem elektrolizy rozumiemy wszelkie zmiany struktury chemicznej substancji rozpuszczonych w wodzie zachodzące pod wpływem zewnętrznego napięcia elektrycznego.

Z elektrolizą związany jest proces dysocjacji elektrolitycznej, który jest procesem rozpadu cząsteczek związków chemicznych na jony pod wpływem rozpuszczalnika, czyli wody.

Zdysocjowany roztwór nazywany jest elektrolitem. W roztworach dysocjacja jest zawsze procesem odwracalnym. Dysocjacji elektrolitycznej w wodzie ulegają prawie wszystkie rozpuszczalne sole, kwasy i wodorotlenki.

Proces elektrolizy jest napędzany wędrówką jonów do elektrod. Elektroda naładowana ujemnie jest nazywana katodą (-), a elektroda z ładunkiem dodatnim anodą (+). Każda z elektrod przyciąga do siebie przeciwnie naładowane jony. Do katody dążą więc dodatnio naładowane kationy, a do anody ujemnie naładowane aniony.

Po dotarciu do elektrod jony przekazują im swój ładunek, a czasami wchodzą też z nimi w reakcje chemiczne, na skutek czego zamieniają się w obojętne elektrycznie związki chemiczne lub pierwiastki. Powstające w ten sposób substancje zwykle osadzają się na elektrodach albo wydzielają się z układu w postaci gazu. W przypadku czystej wody w procesie elektrolizy na katodzie (-) wydziela się wodór w postaci mikroskopijnych banieczek, a na anodzie (+) tlen w tej samej postaci.

W elektrolizerach basenowych napięcie jest przyłożone do wykonanych z tytanu elektrod znajdujących się w zamontowanej na rurociągu celi chloru.

Po rozpuszczeniu w basenie soli tabletkowanej NaCl (stosowanej w zmiękczaczach) w wyniku procesu elektrolizy/dysocjacji ku katodzie (-) dążą dodatnio naładowane jony sodu Na+ i wodoru H+, natomiast ku anodzie (+) ujemnie naładowane jony Cl-.

W wyniku reakcji chemicznych w pobliżu katody (-) powstaje zasada sodowa (NaOH), a przy anodzie (+) kwas podchlorawy (HClO lub HOCl) i jony podchlorynowe, czyli aniony ClO- lub OCl-.

Kwas podchlorawy i jony podchlorynowe są nazywane wolnym chlorem, natomiast sam kwas podchlorawy aktywnym chlorem i jest on zaraz po ozonie najskuteczniejszym dezynfektantem i utleniaczem i bardzo szybko niszczy wszelkiego typu bakterie, glony i grzyby.

Jony podchlorynowe (aniony ClO-/OCl-) mają około dwudziestokrotnie słabsze własności bakteriobójcze niż kwas podchlorawy HClO, czyli są prawie nieskuteczne.

Kwas podchlorawy (HOCl) dysocjuje w wodzie na jony wodorowe (H+) i jony podchlorynowe (OCl-). Stopień dysocjacji zależy silnie od odczynu wody i im wartość pH jest wyższa tym bardziej maleje udział kwasu podchlorawego (HOCl), a zwiększa się ilość jonów podchlorynowych (OCl-), czyli słabego dezynfektanta.

Przy wartości pH = 7,0 w ogólnej ilości wolnego chloru bardzo skuteczny kwas podchlorawy stanowi około 78 %, a jony podchlorynowe tylko około 22 %. Jednakże przy pH = 8,0 proporcja ulega odwróceniu i tylko około 25 % stanowi skuteczny kwas podchlorawy, a przy odczynie pH = 9,0 jest to tylko około 4 %.

Oznacza to, że przy wysokich wartościach pH potrzebne są bardzo duże dawki aktywnego chloru, aby utrzymać zadowalającą dezynfekcję. Dlatego też woda w basenie powinna mieć odczyn zbliżony do obojętnego pH = 7,0, a zalecany zakres powinien wynosić pH = 7,0 – 7,4 i utrzymywanie go na stałym poziomie jest bardzo istotne, gdyż od tego zależy skuteczność dezynfekcji chlorem.

Ponieważ, jak wspomniano wcześniej, dysocjacja jest procesem odwracalnym, a w wyniku działania promieni słonecznych i temperatury następuje rozpad kwasu podchlorawego.

Jony chloru łączą wówczas się z sodem z zasady NaOH tworząc ponownie sól NaCl. Zatem sól rozpuszczona w wodzie nie ulega zużyciu, a zostaje jedynie usuwana z wodą podczas płukania filtrów czy wychlapywania z basenu. Okresowo należy uzupełniać zawartość soli w wodzie.

Gdy woda w basenie jest twarda istnieje niebezpieczeństwo osadzania się na katodzie (-) związków wapnia, gdyż środowisko wokół niej ma odczyn alkaliczny związany z powstawaniem NaOH. Tworzący się na katodzie (-) kamień utrudnia przepływ prądu i powoduje szybsze zużycie elektrod. Aby temu zapobiec elektrolizer automatycznie zmienia polaryzację elektrod, czyli po kilku godzinach pracy katoda (-) staje się anodą (+) i odwrotnie.

Cechy elektrolizerów Salt Relax POWER

 • Prosta obsługa intuicyjnego menu dostępnego w kilku językach (w tym język polski).
 • Produkcja wolnego chloru ustawiana w zakresie 0 – 100% i możliwa także przy niskich temperaturach, aż do 10 C .
 • Elektroda chloru wykonana jest z tytanu i pokryta stopem ruten/iryd.
 • Montaż celi chloru na rurociągach PVC o średnicy zewnętrznej d63 mm.
 • Licznik czasu pracy elektrody chloru dostępny w menu.
 • Automatyczna zmiana polaryzacji elektrody chloru ustawiana w zakresie 1 – 999 min.
 • Zastosowanie 2 czujników przepływu (gazu w celi chloru i łopatkowego w uchwycie elektrod) zapewnia wyłączenie urządzenia z pracy przy braku przepływu wody.
 • Funkcja Cover zmniejsza produkcję chloru po zasunięciu przykrycia basenu i otrzymaniu zewnętrznego sygnału, a zmniejszona wielkość produkcji chloru do wyboru
 • Funkcja Boost umożliwia zwiększenie produkcji chloru do poziomu 100% przez 24 godziny w okresach dużego zapotrzebowania (duża ilość użytkowników basenu, mętna woda itp.).
 • Możliwość wykorzystania 3 dodatkowych przekaźników napięciowych do sterowania innymi funkcjami – pompa dozująca pH-Minus, pH-Plus i chlor.
 • Możliwość wykorzystania 4 dodatkowych przekaźników beznapięciowych do sterowania innymi funkcjami – pompa filtracyjna basenu (także 3-stopniowa), oświetlenie basenu, ogrzewanie wody itp.
 • Gwarancja – 2 lata, z wyjątkiem części podlegających normalnemu zużyciu podczas eksploatacji, jak elektroda chloru i opcjonalnie elektroda pH/redoks oraz wężyk dozujący pompy pH.
 •  Możliwość zastosowania modułu pH/ORP (Redox) (patrz niżej). W dostawie wszystkie materiały montażowe. 

Dane techniczne

Zalecana objętość basenu do 170 m3 (w klimacie umiarkowanym)
 Wyświetlacz Kolorowy 2,8” TFT
Obsługa menu elektrolizera
Za pomocą 6 przycisków
Procesor
32 bitowy
 Bezpieczeństwo obsługi Zabezpieczenie hasłem
Dostępne języki menu
Polski, niemiecki, angielski, francuski, hiszpański
Zalecane stężenie soli w wodzie
1,5 – 100 g/l (kg/m3)
Pomiar stężenia soli w wodzie
Tak, z alarmem niskiego stężenia soli
Produkcja chloru
21 – 28 g/godz przy stężeniu soli 1,5 – 3,5 g/l
Regulacja produkcji chloru
0 – 100 % (w krokach co 1 %)
Czasowe zmniejszenie produkcji chloru
Tak, ustawiane po wybraniu funkcji Cover i po otrzymaniu zewnętrznego sygnału od zasuniętego przykrycia basenu
Czasowe zwiększenie produkcji chloru
Tak, po wybraniu funkcji Boost np. przy mętnej wodzie
Materiał elektrody chloru
Tytan pokryty rutenem/irydem
Ilość płytek elektrody chloru
7 szt
Żywotność elektrody chloru
Co najmniej 5 000 godz pracy
 Czyszczenie elektrody chloru Tak, automatyczne przez zmianę okresu polaryzacji elektrody w zakresie 1 – 999 min (okres poniżej 300 min skraca znacznie żywotność elektrody)
 Licznik czasu pracy elektrody chlory Tak, dostępny w menu użytkownika
 Zalecany przepływ wody przez celę chloru 4 – 30 m3/godz
 Wymiary celi chloru 310 x 63 mm
 Podłączenia do celi chloru klejone PVC d63 mm
 Czujnik przepływu wody Tak, czujnik gazu w celi chloru oraz czujnik łopatkowy
 Długość przewodu elektrody chloru
1,5 m
 Długość przewodu zasilającego 230V 1,5 m
Długość przewodu czujnika temperatury
4,0 m
 Długość przewodu elektrod pH/redoks 2 m
 Maksymalne ciśnienie w celi chloru 3,5 bara
 Dopuszczalny zakres temperatury wody 1 – 450 C
Pomiar temperatury
Tak, za pomocą czujnika LM35 ze stali nierdzewnej
 Zakres pomiaru temperatury 0 – 1000 C
 Dokładność pomiaru temperatury 10 C
Kalibracja czujnika temperatury
1-punktowa
Wejście pomiarowe temperatury
Zaciski wewnątrz elektrolizera
Wejścia pomiarowe pH i redoks
Gniazda BNC
 Alarmy

Niskie stężenie soli w wodzie

Brak przepływu wody w celi chloru

Dozowanie pH (tylko w module pH)

Zbyt wysoka/niska wartość pH (tylko w module pH)

Alarm czasu dozowania pH (tylko w module pH)

 Wyjścia zewnętrzne do sterowania 3 x 110 – 230V, 4 A
4 x beznapięciowe
Zasilanie elektrolizera
110 – 240 V, 50/60 Hz
Pobór mocy
150 W
Stopień ochrony
IP 54
Masa elektrolizera
2,8 kg
 Wymiary elektrolizera 237 x 300 x 152 mm (SxWxG)

Moduł pH (opcjonalny)

Pomiar odczynu pH wody Elektroda pH z przewodem 2 m i wtyczką BNC
Regulacja pH
1-stronna, jako opcja 2-stronna (pH-Minus/pH-Plus)
 Zakres pomiaru pH 0 – 10 pH
Dokładność pomiaru pH
0,1 pH
Kalibracja elektrody pH 1- lub 2-punktowa (bufory pH 7 i pH 10)
Wydajność pompy perystaltycznej pH
1,5 – 7,0 l/godz regulowana bezstopniowo

Moduł redoks (opcjonalny)

Pomiar potencjału redoks Elektroda redoks z przewodem 2 m i wtyczką BNC
Zakres pomiaru potencjału redoks
0 – 1000 mV
Dokładność pomiaru potencjału redoks
1 – 3 mV
Kalibracja elektrody redoks  
1-punktowa (bufor 465 mV)

Moduł Wi-Fi (opcjonalny)

Służy do połączenia z bezprzewodową siecią lokalną WLAN (Wireless Local Area Network). Umożliwia zdalną obsługę elektrolizera za pomocą komputera, tabletu i smartfona.

Zakres dostawy

Elektrolizer Salt Relax POWER dostarczany jest w kartonie zawierającym:

 1. Elektrolizer Salt Relax POWER
 2. Czujnik temperatury
 3. Przejście kablowe (dławik) - 3 szt
 4. Materiały montżowe (uchwyty z kołkami – 4 szt, bezpieczniki zwłoczne 4A/250V - 3 szt)
 5. Redukcja długa klejona PVC d75/63x50 mm (do montażu uchwytu elektrod)
 6. Cela chloru z mufą PVC do klejenia d63 mm i rurą transparentną PVC d63 mm
 7. Paski testowe SALT QUICKTEST 10 szt do pomiaru stężenia soli w wodzie 0 – 7,4 g/l
 8. Uchwyt czujnika temperatury z mufami do klejenia d63 mm
 9. Uchwyt elektrod pH/redoks i łopatkowego czujnika przepływu z mufami do klejenia d63 mm
 10. Korek ½” - 2 szt (zaślepki otworów w uchwycie elektrod przy braku modułów pH/redoks)
 11. Łopatkowy czujnik przepływu
 12. Instrukcja obsługi

Montaż elektrolizera Salt Relax PRO/POWER oraz modułów pH, redoks i Wi-Fi

Wszystkie elementy elektrolizera łączone są za pomocą kleju do PVCU. Zaleca się zainstalowanie celi chloru oraz uchwytu elektrod na obejściu z zaworami odcinającymi umożliwiającymi łatwy demontaż celi oraz kalibrację czy wymianę elektrod pH/redoks.

Uchwyt elektrod pH/redoks można przykleić bezpośrednio do celi chloru za pomocą dołączonej redukcji długiej d75/63x50 mm.

Cela chloru powinna być montowana na rurociągu dolotowym do basenu jako ostatni element, co ma zapobiec gromadzeniu się w elementach instalacji basenowej niebezpiecznego chloru gazowego powstającego w niewielkich ilościach podczas procesu elektrolizy i dysocjacji.

Cela chloru powinna być ustawiona pionowo, jak pokazano wyżej. Umożliwi to wykorzystanie znajdującego się w niej czujnika przepływu (gazu).

Prawidłowy przepływ wody przez celę chloru pokazano wyżej niebieskimi strzałkami.

Płytki elektrody chloru powinny być ustawione w kierunku przepływu wody, aby stawiać jak najmniejszy opór wodzie przepływającej przez celę chloru.