Menu
0
Home Baseny Chemia basenowa Odkurzacze basenowe Ogrzewanie Filtracja Technika basenowa Wanny SPA Zbuduj basen Baza wiedzy Realizacje O nas Kontakt
Salt Relax PRO-Stacje dozująco-pomiarowe-Baseny.pl

Salt Relax PRO

Proszę skontaktuj sie z nami jeśli jesteś zainteresowany tym produktem.

Bezpieczne i szybkie zakupy

BLIK PayLane PayPal

Elektrolizer soli do basenu BAYROL Salt Relax PRO

Właściwości terapeutyczne i lecznicze słonej wody są znane od dawna, a kąpiele w takiej wodzie znajdują coraz więcej zwolenników. Słona woda sprawia wrażenie „miękkiej wody”, a wskutek braku chloramin woda nie ma przykrego zapachu czy smaku chloru i wyeliminowany zostaje jej drażniący wpływ na oczy i błony śluzowe.

Roztwór soli w wodzie basenu jest wykorzystywany do wytwarzania kwasu podchlorawego, jednego z najbardziej skutecznych dezynfektantów i utleniaczy.

Urządzeniami służącymi do wytwarzania wolnego chloru w słonej wodzie przy wykorzystaniu zjawiska elektrolizy i dysocjacji są właśnie elektrolizery. Dzięki zastosowaniu elektrolizera nie trzeba kupować i magazynować niebezpiecznych substancji chemicznych, jak podchloryn sodu, czy inne związki chloru.

Elektrolizer Salt Relax PRO firmy BAYROL jest przeznaczony do prywatnych basenów o objętości nie przekraczającej 70 m3. Umożliwia on montaż opcjonalnych modułów do pomiaru/regulacji odczynu pH wody i potencjału redoks, a także modułu Wi-Fi do połączenia z bezprzewodową siecią lokalną WLAN (Wireless Local Area Network) umożliwiającą zdalną obsługę elektrolizera przez komputer, tablet czy smartfon.

Stężenie soli w wodzie basenu dla Salt Relax PRO powinno wynosić 1,5 – 100 g/l (kg/m3), czyli znajduje się ono w zdecydowanie większym zakresie niż dla większości tego typu urządzeń dostępnych na rynku. Warte podkreślenia jest minimalne stężenie soli, które wynosi tylko 1,5 g/l, natomiast stężenie maksymalne 100 g/l umożliwia zastosowanie elektrolizera także w basenach solankowych. Dla porównania należy dodać, że średnie stężenie soli w Bałtyku wynosi około 7 g/l.

 

Podstawy działania elektrolizera soli

Pod pojęciem elektrolizy rozumiemy wszelkie zmiany struktury chemicznej substancji rozpuszczonych w wodzie zachodzące pod wpływem zewnętrznego napięcia elektrycznego.

Z elektrolizą związany jest proces dysocjacji elektrolitycznej, który jest procesem rozpadu cząsteczek związków chemicznych na jony pod wpływem rozpuszczalnika, czyli wody.

Zdysocjowany roztwór nazywany jest elektrolitem. W roztworach dysocjacja jest zawsze procesem odwracalnym. Dysocjacji elektrolitycznej w wodzie ulegają prawie wszystkie rozpuszczalne sole, kwasy i wodorotlenki.

Proces elektrolizy jest napędzany wędrówką jonów do elektrod. Elektroda naładowana ujemnie jest nazywana katodą (-), a elektroda z ładunkiem dodatnim anodą (+). Każda z elektrod przyciąga do siebie przeciwnie naładowane jony. Do katody dążą więc dodatnio naładowane kationy, a do anody ujemnie naładowane aniony.

Po dotarciu do elektrod jony przekazują im swój ładunek, a czasami wchodzą też z nimi w reakcje chemiczne, na skutek czego zamieniają się w obojętne elektrycznie związki chemiczne lub pierwiastki. Powstające w ten sposób substancje zwykle osadzają się na elektrodach albo wydzielają się z układu w postaci gazu. W przypadku czystej wody w procesie elektrolizy na katodzie (-) wydziela się wodór w postaci mikroskopijnych banieczek, a na anodzie (+) tlen w tej samej postaci.

W elektrolizerach basenowych napięcie jest przyłożone do wykonanych z tytanu elektrod znajdujących się w zamontowanej na rurociągu celi chloru.

Po rozpuszczeniu w basenie soli tabletkowanej NaCl (stosowanej w zmiękczaczach) w wyniku procesu elektrolizy/dysocjacji ku katodzie (-) dążą dodatnio naładowane jony sodu Na+ i wodoru H+, natomiast ku anodzie (+) ujemnie naładowane jony Cl-.

W wyniku reakcji chemicznych w pobliżu katody (-) powstaje zasada sodowa (NaOH), a przy anodzie (+) kwas podchlorawy (HClO lub HOCl) i jony podchlorynowe, czyli aniony ClO- lub OCl-.

Kwas podchlorawy i jony podchlorynowe są nazywane wolnym chlorem, natomiast sam kwas podchlorawy aktywnym chlorem i jest on zaraz po ozonie najskuteczniejszym dezynfektantem i utleniaczem i bardzo szybko niszczy wszelkiego typu bakterie, glony i grzyby.

Jony podchlorynowe (aniony ClO-/OCl-) mają około dwudziestokrotnie słabsze własności bakteriobójcze niż kwas podchlorawy HClO, czyli są prawie nieskuteczne.

Kwas podchlorawy (HOCl) dysocjuje w wodzie na jony wodorowe (H+) i jony podchlorynowe (OCl-). Stopień dysocjacji zależy silnie od odczynu wody i im wartość pH jest wyższa tym bardziej maleje udział kwasu podchlorawego (HOCl), a zwiększa się ilość jonów podchlorynowych (OCl-), czyli słabego dezynfektanta.

Przy wartości pH = 7,0 w ogólnej ilości wolnego chloru bardzo skuteczny kwas podchlorawy stanowi około 78 %, a jony podchlorynowe tylko około 22 %. Jednakże przy pH = 8,0 proporcja ulega odwróceniu i tylko około 25 % stanowi skuteczny kwas podchlorawy, a przy odczynie pH = 9,0 jest to tylko około 4 %.

Oznacza to, że przy wysokich wartościach pH potrzebne są bardzo duże dawki aktywnego chloru, aby utrzymać zadowalającą dezynfekcję. Dlatego też woda w basenie powinna mieć odczyn zbliżony do obojętnego pH = 7,0, a zalecany zakres powinien wynosić pH = 7,0 – 7,4 i utrzymywanie go na stałym poziomie jest bardzo istotne, gdyż od tego zależy skuteczność dezynfekcji chlorem.

Ponieważ, jak wspomniano wcześniej, dysocjacja jest procesem odwracalnym, a w wyniku działania promieni słonecznych i temperatury następuje rozpad kwasu podchlorawego.

Jony chloru łączą wówczas się z sodem z zasady NaOH tworząc ponownie sól NaCl. Zatem sól rozpuszczona w wodzie nie ulega zużyciu, a zostaje jedynie usuwana z wodą podczas płukania filtrów czy wychlapywania z basenu. Okresowo należy uzupełniać zawartość soli w wodzie.

Gdy woda w basenie jest twarda istnieje niebezpieczeństwo osadzania się na katodzie (-) związków wapnia, gdyż środowisko wokół niej ma odczyn alkaliczny związany z powstawaniem NaOH. Tworzący się na katodzie (-) kamień utrudnia przepływ prądu i powoduje szybsze zużycie elektrod. Aby temu zapobiec elektrolizer automatycznie zmienia polaryzację elektrod, czyli po kilku godzinach pracy katoda (-) staje się anodą (+) i odwrotnie.

 

Cechy elektrolizerów Salt Relax PRO

 • Prosta obsługa intuicyjnego menu dostępnego w kilku językach (w tym język polski).
 • Produkcja wolnego chloru ustawiana w zakresie 0 – 100% i możliwa także przy niskich temperaturach, aż do 10 C .
 • Elektroda chloru wykonana jest z tytanu i pokryta stopem ruten/iryd.
 • Montaż celi chloru na rurociągach PVC o średnicy zewnętrznej d50 mm oraz d63 mm.
 • Licznik czasu pracy elektrody chloru dostępny w menu.
 • Automatyczna zmiana polaryzacji elektrody chloru ustawiana w zakresie 1 – 999 min.
 • Zastosowanie 2 czujników przepływu (gazu w celi chloru i łopatkowego w uchwycie elektrod) zapewnia wyłączenie urządzenia z pracy przy braku przepływu wody.
 • Funkcja Cover zmniejsza produkcję chloru po zasunięciu przykrycia basenu i otrzymaniu zewnętrznego sygnału, a zmniejszona wielkość produkcji chloru do wyboru.
 • Funkcja Boost umożliwia zwiększenie produkcji chloru do poziomu 100% przez 24 godziny w okresach dużego zapotrzebowania (duża ilość użytkowników basenu, mętna woda itp.).
 • Możliwość wykorzystania 3 dodatkowych przekaźników napięciowych do sterowania innymi funkcjami – pompa dozująca pH-Minus, pH-Plus i chlor.
 • Możliwość wykorzystania 4 dodatkowych przekaźników beznapięciowych do sterowania innymi funkcjami – pompa filtracyjna basenu (także 3-stopniowa), oświetlenie basenu, ogrzewanie wody itp.
 • Gwarancja – 2 lata, z wyjątkiem części podlegających normalnemu zużyciu podczas eksploatacji, jak elektroda chloru i opcjonalnie elektroda pH/redoks oraz wężyk dozujący pompy pH.

 

  Zalecana objętość basenu do 70 m3 (w klimacie umiarkowanym)
   Wyświetlacz Kolorowy 2,8” TFT
  Obsługa menu elektrolizera
  Za pomocą 6 przycisków
  Procesor
  32 bitowy
   Bezpieczeństwo obsługi Zabezpieczenie hasłem
  Dostępne języki menu
  Polski, niemiecki, angielski, francuski, hiszpański
  Zalecane stężenie soli w wodzie
  1,5 – 100 g/l (kg/m3)
  Pomiar stężenia soli w wodzie
  Tak, z alarmem niskiego stężenia soli
  Produkcja chloru
  14 – 18 g/godz przy stężeniu soli 1,5 – 3,5 g/l
  Regulacja produkcji chloru
  0 – 100 % (w krokach co 1 %)
  Czasowe zmniejszenie produkcji chloru
  Tak, ustawiane po wybraniu funkcji Cover i po otrzymaniu zewnętrznego sygnału od zasuniętego przykrycia basenu
  Czasowe zwiększenie produkcji chloru
  Tak, po wybraniu funkcji Boost np. przy mętnej wodzie
  Materiał elektrody chloru
  Tytan pokryty rutenem/irydem
  Ilość płytek elektrody chloru
  5 szt
  Żywotność elektrody chloru
  Co najmniej 5 000 godz pracy
   Czyszczenie elektrody chloru Tak, automatyczne przez zmianę okresu polaryzacji elektrody w zakresie 1 – 999 min (okres poniżej 300 min skraca znacznie żywotność elektrody)
   Licznik czasu pracy elektrody chlory Tak, dostępny w menu użytkownika
   Zalecany przepływ wody przez celę chloru 4 – 30 m3/godz
   Wymiary celi chloru 310 x 63 mm
   Podłączenia do celi chloru klejone PVC d63 mm
   Czujnik przepływu wody Tak, czujnik gazu w celi chloru oraz czujnik łopatkowy
   Długość przewodu elektrody chloru
  1,5 m
   Długość przewodu zasilającego 230V 1,5 m
  Długość przewodu czujnika temperatury
  4,0 m
   Długość przewodu elektrod pH/redoks 2 m
   Maksymalne ciśnienie w celi chloru 3,5 bara
   Dopuszczalny zakres temperatury wody 1 – 450 C
  Pomiar temperatury
  Tak, za pomocą czujnika LM35 ze stali nierdzewnej
   Zakres pomiaru temperatury 0 – 1000 C
   Dokładność pomiaru temperatury 10 C
  Kalibracja czujnika temperatury
  1-punktowa
  Wejście pomiarowe temperatury
  Zaciski wewnątrz elektrolizera
  Wejścia pomiarowe pH i redoks
  Gniazda BNC
   Alarmy

  Niskie stężenie soli w wodzie

  Brak przepływu wody w celi chloru

  Dozowanie pH (tylko w module pH)

  Zbyt wysoka/niska wartość pH (tylko w module pH)

  Alarm czasu dozowania pH (tylko w module pH)

   Wyjścia zewnętrzne do sterowania 3 x 110 – 230V, 4 A
  4 x beznapięciowe
  Zasilanie elektrolizera
  110 – 240 V, 50/60 Hz
  Pobór mocy
  120 W
  Stopień ochrony
  IP 54
  Masa elektrolizera
  2,8 kg
   Wymiary elektrolizera 237 x 300 x 152 mm (SxWxG)

   

  Moduł pH (opcjonalny)

  Pomiar odczynu pH wody Elektroda pH z przewodem 2 m i wtyczką BNC
  Regulacja pH
  1-stronna, jako opcja 2-stronna (pH-Minus/pH-Plus)
   Zakres pomiaru pH 0 – 10 pH
  Dokładność pomiaru pH
  0,1 pH
  Kalibracja elektrody pH 1- lub 2-punktowa (bufory pH 7 i pH 10)
  Wydajność pompy perystaltycznej pH
  1,5 – 7,0 l/godz regulowana bezstopniowo

  Moduł redoks (opcjonalny)

  Pomiar potencjału redoks Elektroda redoks z przewodem 2 m i wtyczką BNC
  Zakres pomiaru potencjału redoks
  0 – 1000 mV
  Dokładność pomiaru potencjału redoks
  1 – 3 mV
  Kalibracja elektrody redoks  
  1-punktowa (bufor 465 mV)

   

  Moduł Wi-Fi (opcjonalny)

  Służy do połączenia z bezprzewodową siecią lokalną WLAN (Wireless Local Area Network). Umożliwia zdalną obsługę elektrolizera za pomocą komputera, tabletu i smartfona.

   

  Zakres dostawy

  Elektrolizer Salt Relax PRO dostarczany jest w kartonie zawierającym:

  1. Elektrolizer Salt Relax PRO
  2. Czujnik temperatury
  3. Przejście kablowe (dławik) - 3 szt
  4. Materiały montażowe (uchwyty z kołkami – 4 szt, bezpieczniki zwłoczne 4A/250V - 3 szt)
  5. Redukcja długa klejona PVC d75/63x50 mm (do montażu uchwytu elektrod)
  6. Cela chloru z mufą PVC do klejenia d63 mm i rurą transparentną PVC d63 mm
  7. Paski testowe SALT QUICKTEST 10 szt do pomiaru stężenia soli w wodzie 0 – 7,4 g/l
  8. Uchwyt czujnika temperatury z mufami do klejenia d63 mm
  9. Uchwyt elektrod pH/redoks i łopatkowego czujnika przepływu z mufami do klejenia d63 mm
  10. Korek ½” - 2 szt (zaślepki otworów w uchwycie elektrod przy braku modułów pH/redoks)
  11. Łopatkowy czujnik przepływu
  12. Instrukcja obsługi

   

  Montaż elektrolizera Salt Relax PRO/POWER oraz modułów pH, redoks i Wi-Fi

  Wszystkie elementy elektrolizera łączone są za pomocą kleju do PVCU. Zaleca się zainstalowanie celi chloru oraz uchwytu elektrod na obejściu z zaworami odcinającymi umożliwiającymi łatwy demontaż celi oraz kalibrację czy wymianę elektrod pH/redoks.

  Uchwyt elektrod pH/redoks można przykleić bezpośrednio do celi chloru za pomocą dołączonej redukcji długiej d75/63x50 mm.

  Cela chloru powinna być montowana na rurociągu dolotowym do basenu jako ostatni element, co ma zapobiec gromadzeniu się w elementach instalacji basenowej niebezpiecznego chloru gazowego powstającego w niewielkich ilościach podczas procesu elektrolizy i dysocjacji.

  Cela chloru powinna być ustawiona pionowo, jak pokazano wyżej. Umożliwi to wykorzystanie znajdującego się w niej czujnika przepływu (gazu).

  Prawidłowy przepływ wody przez celę chloru pokazano wyżej niebieskimi strzałkami.

  Płytki elektrody chloru powinny być ustawione w kierunku przepływu wody, aby stawiać jak najmniejszy opór wodzie przepływającej przez celę chloru.